sobota, 18 listopada 2017

"Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu" - recenzja książki

Autorką recenzji książki jest psychoterapeutka Agata Pakuza. 


    "Największą przeszkodą dla odkrycia nie jest niewiedza, ale złudzenie wiedzy."
        Daniel J.Boorstin

    "Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu", świeżo wydana książka Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi rzetelnie przygotowane narzędzie do diagnozy. Autorzy; S.Goldstein, J.A.Naglieri, S.Ozonoff wprowadzają nas w tematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu opisując pierwsze odkrycia, pierwsze doświadczenia, próby badania i klasyfikowania tych zaburzeń. W pewnym sensie zmuszają nas do pełnej pokory refleksji; wiedza i doświadczenie wciąż ewoluują a zła diagnoza może zrobić więcej krzywdy niż pożytku.
Autorzy podkreślają, iż "kompleksowa diagnoza jest czymś więcej niż prostym odniesieniem zestawu krysteriów diagnostycznych do konkretnej osoby (...) proces diagnostyczny powinien umożliwić sporządzenie dokładnej charakterystyki mocnych stron, obciążeń i potrzeb osoby." Warto pamiętać, że "istnieją ogromne różnice między osobami z autyzmem pod względem ich zdolności i potrzeb; między rodzinami w zakresie ich mocnych stron i zasobów oraz między społecznościami i narodami, jeśli chodzi o ich poglady i dzieje". 

niedziela, 12 listopada 2017

"Lęk u dzieci" - recenzja książki

Autorką recenzji jest Magdalena Górniakowska.
Książka „Lęk u dzieci”. Poradnik z ćwiczeniami.”, R.M. Rapee, A. Wignall, S.H. Spence, V. Cobham, H. Lynehan wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017
W założeniach wydawców książka „Lęk u dzieci. Poradnik z ćwiczeniami” zawierająca adaptację profesjonalnych programów terapeutycznych o potwierdzonej skuteczności ma zapewnić rodzicom borykającym się z problemem lęku u swoich dzieci gotowe narzędzie do samodzielnego stosowania w domu, natomiast psychoterapeutom, psychologom i pedagogom ułatwić codzienną pracę z ich małymi pacjentami z zaburzeniami lękowymi. Jak udało się zrealizować ten cel?

Sądzę, że mocną stroną tej pozycji jest to, co nieomal zawsze w podejściu poznawczo-behawioralnym wybija się na plan pierwszy, czyli duże uporządkowanie zarówno faktów, jak i praktycznych rozwiązań. Program przedstawiony jest metodycznie, krok po kroku, z wyrazistymi etapami, co szczególnie w przypadku radzenia sobie z tak nieokreślonym i trudnym do uchwycenia zjawiskiem jakim jest lęk, może pomóc rodzicom nabrać nieco dystansu do problemu i odetchnąć- oto jest jakiś konkretny plan działania. Dla profesjonalistów wartościowy może być fragment poświęcony podziałowi lęków na typy, wszelkie arkusze oceniające stan wyjściowy, rozdział poświęcony ćwiczeniu umiejętności społecznych, a także wskazówki, wprawdzie nie podane wprost, ale bezpośrednio wynikające ze sposobu przekazywania informacji, jak rozmawiać z opiekunami dzieci tak, by uszanować ich emocje i unikać zniechęcającego ich oceniania. Książka zawiera opisy przypadków, które w ramach prezentowania kolejnych strategii, są przywoływane, by zobrazować daną technikę czy podejście- to może ułatwić przyswajanie materiału i odniesienie się do własnej sytuacji, jak również wzmocnić poczucie, że nie jestem z tym problemem sam. Nie bez znaczenia jest również stosowane w tym podejściu nazewnictwo takie jak drabinki czy myślenie detektywistyczne, które sprawia, że łatwiej oswoić się ze zjawiskiem i nawet nie będąc znawcą tematu, poczuć w sobie siłę do wykonania zadań. Wydaje się, że wiele wnosi również rozdział dotyczący potencjalnych przeszkód w płynnym realizowaniu założeń programu- z mojej praktyki psychologa szkolnego wynika, że rodzice dość często zniechęcają się, gdy nie wszystko idzie gładko i z pytaniami, na które częściowo odpowiadają autorzy tej książki, przychodzą na spotkanie ze specjalistą.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...