"Zaburzenia lękowe" - recenzja książki


Niedawno ukazała się książka Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego "Zaburzenia lękowe" Podręcznik z ćwiczeniami opartymi na terapii poznawczo-behawioralnej autorstwa Davida A. Clarka i Aarona T. Becka. Zapoznanie się z tą pozycją było dla mnie przyjemne i pożyteczne. Uważam, że jest to ciekawa propozycja zarówno dla pacjentów jak i psychologów, psychoterapeutów.
Książka w zamyśle autorów ma służyć jako podręcznik autoterapii, jak i materiał uzupełniający w terapii poznawczej prowadzonej przez psychoterapeutę. Metody przedstawione w tej książce opierają się na zasadach terapii poznawczej, której autorem jest Aaron T. Beck (współautor tego podręcznika). Podstawową ideą terapii poznawczej jest teza, że nasze myślenie ma wpływa na przeżywane emocje i podejmowane zachowanie. Celem terapii jest zatem nauczenie ludzi, w jaki sposób mają zmieniać swoje myśli, przekonania i postawy, które będą miały wpływ na zmianę negatywnych stanów emocjonalnych oraz zachowań. W książce można odnaleźć ćwiczenia służące realizacji tego celu.
Książka składa się z jedenastu rozdziałów. Rozdziały 1 i 2 zawierają krótkie wprowadzenie do terapii poznawczej i zaproszenie do przyjrzenia się własnemu lękowi. Przede wszystkim przedstawia na czym polega terapia poznawcza oraz pomaga zrozumieć istotę lęku (różnica między strachem a lękiem, jakie są objawy lęku oraz jego oblicza). Rozdział 3 omawia umysł ogarnięty lękiem - prezentuje poznawcze spojrzenie na lęk. Rozdział 4 jest przygotowaniem do stosowania ćwiczeń autoterapeutycznych, tak aby przynosiły one jak najlepsze rezultaty. Rozdział 5 daje okazje do stworzenia swojego własnego profilu lęku, z którego korzysta się podczas pracy w dalszych rozdziałach. Rozdziały 6 i 7 uczą technik, które pomagają zmniejszyć lęk i jego panowania nad osobą tj. rozpoznawania automatycznych myśli lękowych, analiza kosztów i zysków, zbieranie dowodów, korygowanie błędów poznawczych oraz stosowanie ekspozycji. Mają one wykorzystanie w stworzeniu Planu pracy nad lękiem, który jest opracowywany na podstawie wiadomości z rozdziału ósmego. Kolejne rozdziały (9-11) oferują dodatkową pracę nad szczegółowymi problemami - lękiem panicznym, lękiem społecznym oraz zamartwianiem się.
Książka jest napisana w przystępny sposób, językiem który zrozumie osoba niebędąca profesjonalistą. Prezentowane ćwiczenia są przejrzyste, logiczne, a polecenia zrozumiałe, niebudzące wątpliwości. Wartościowe są podsumowanie każdego rozdziału, do których treści można łatwo powrócić w razie potrzeby. Prezentowane tabele i wykresy są pomocne w ustrukturalizowaniu wiedzy, choć w niektórych rozdziałach jest ich za dużo, wprowadzają delikatny chaos . Ważne są również opisy konkretnych osób cierpiących na zaburzenia lękowe, ich problemy, przebieg pracy własnej oraz terapii.
W podręczniku zabrakło mi opracowania dotyczącego pracy nad zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, które coraz częściej są diagnozowane w gabinetach terapeutycznych.
Nie jestem przekonana, że samodzielna praca z książką pomoże w opanowaniu zaburzeń lękowych. W moim odczuciu może stanowić dobry dodatek do pracy ze specjalistą.
Podsumowując, uważam że warto zapoznać się z lekturą, gdyż może ona stanowić jeden z elementów pracy nad zaburzeniami lękowymi.
Agnieszka Przygodzka - psycholog, psychoterapeuta

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Jak zapomnieć o EX?

Zdrada w związku boli - i jest to naturalne