“Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) młodzieży. Trening umiejętności” - recenzja książki

Jedną z ostatnich pozycji wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego jest książka pt. “Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) młodzieży. Trening umiejętności”. Podręcznik ten może być bardzo pomocny nie tylko dla psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych, ale dla każdego specjalisty zajmującego się psychoterapią kierowaną do nastolatków i ich rodzin, szczególnie    w publicznych ośrodkach leczenia zaburzeń psychicznych, z uwagi na jej kompleksowy charakter i wymóg zaangażowania zespołu psychoterapeutycznego w pomoc rodzinie, na przestrzeni z góry określonych ram czasowych.

Autorzy Jill. H. Rathus i Alec L. Miller doskonale rozumieją, iż problemy czy objawy jakie prezentuje dziecko w rodzinie są bardzo często wynikiem zakłóceń w więziach  i komunikacji w systemie rodzinnym, a także indywidualnych czynników związanych z każdym z członków rodziny (np. błędne przekonania odnoszące się do określonych metod wychowawczych, czy postaw rodzicielskich).
Cały ustrukturalizowany program oddziaływań psychoterapeutycznych zaprezentowany w podręczniku oparty jest już o klasyczny model DBT, dostosowany do potrzeb zarówno całego systemu rodzinnego, jak i poszczególnych jego członków, poprzez oferowanie psychoterapii indywidualnej, grupowego treningu umiejętności, możliwości wsparcia telefonicznego, a także pracy zespołowej specjalistów.
Podręcznik nie tylko szczegółowo i przystępnie przybliża teoretyczne założenia procedury, ale przede wszystkim zawiera mnóstwo praktycznych przykładów jej używania, w zależności od potrzeb i możliwości rodziny. Niezwykle ciekawe są  materiały treningowe, dostosowane do każdego z sześciu modułów programu terapeutycznego, których doświadczony psycholog lub psychoterapeuta, jest w stanie używać, niekoniecznie przechodząc cały program psychoterapeutyczny.
Książkę polecam psychoterapeutom pracującym w zespołach terapeutycznych, szczególnie w publicznym systemie ochrony zdrowia, psychologom związanym ze szkolnictwem, poradnictwem i interwencją kryzysową, gdzie zwłaszcza w polskich warunkach, czas wsparcia rodziny jest ograniczony, a problemy jakie manifestuje nastolatek są poważne i wymagają natychmiastowych interwencji.
Zaproponowany przez autorów model pracy z nastolatkiem osadzony jest w ścisłym kontekście wsparcia całej rodziny, co sprawia, iż psychoterapia nie tylko staje się skuteczna ale i jej efekty dłużej mogą się utrzymywać.

Aleksandra Andruszczak-Zin, psychoterapeutka Gestalt i psycholożka; od 2007 r. zajmuje się towarzyszeniem nastolatkom i osobom dorosłym w kryzysach. Przez kilka ostatnich lat skupiła się głównie na wspieraniu rodzin małych dzieci. Uczy kandydatki na opiekunki w żłobkach psychologii rozwojowej, a także wykłada dla pracowników wymiaru sprawiedliwości psychologię zeznań świadków.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Jak zapomnieć o EX?

Zdrada w związku boli - i jest to naturalne