Czy Antonovsky odkrył sedno szczęścia?

Integralnym elementem orientacji salutogenetycznej Aarona Antonovsky’ego, o której pisałem już wcześniej na PSYCHICE.net, jest stworzone przez niego pojęcie poczucia koherencji (Sense of Coherence).


Poczucie koherencji jest kluczową salutogenetyczną ideą ujmowaną jako „globalna orientacja człowieka wyrażająca stopień, w jakim człowiek ten ma dominujące, trwale, chociaż dynamiczne poczucie pewności, że:

· Bodźce napływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter strukturalizowany, przewidywalny i wytłumaczalny;
· Ma dostęp do środków, które mu pozwalają sprostać wymaganiom, jakie stawiają te bodźce;
· Wymagania te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania

Co to znaczy, że ktoś nie rozumie świata?
Często ludzie podejmując jakieś działania, zapominają lub nie do końca są świadomi konsekwencji jakie konkretne działania powodują. Czasami ludzie też zapominają, że nie są w stanie przewidzieć wszystkiego, ponieważ nie są w stanie wziąć pod uwagę wszystkich czynników. Wówczas może zrodzić się poczucie niezrozumienia świata, niechęć do życia czy do ludzi. Pierwszy z elementów Poczucia Koherencji nie zostanie spełniony. Ważne jest bowiem, aby potrafić dostrzegać strukturę rzeczy, zdarzeń, myśli, dostrzegać zachodzące w świecie relacje.

Dlaczego ludzie czasami tak łatwo się poddają?

Zasoby człowieka to szerokie pojęcie. Oznacza ono w skrócie to wszystko, co może człowiekowi pomóc rozwiązać problemy, rozwijać się. Do zasobów zaliczymy więc wszystko to, co materialne (dom, pieniądze, samochód), wsparcie społeczne (rodzina, przyjaciele, znajomi, kontakty), jak również umysłowe (zdolności intelektualne, wiedza, cechy charakteru, style poznawcze) czy doświadczenia. Człowiek świadomy wszystkich swoich zasobów będzie w stanie szukać rozwiązań problemów korzystając z wielu z nich.

Po co żyje człowiek?

Choćby nie wiem jak bardzo świat był zrozumiały dla człowieka, natomiast zasoby szerokie – człowiek wg koncepcji Antonovsky’ego aby doświadczać poczucia koherencji potrzebuje jeszcze świadomości, że to, co robi - ma sens. Może tutaj pomocna okazać się religia, wartości, prawo. Ważne, aby w subiektywnym znaczeniu nasze życie miało sens.

Spełniając te trzy elementy, doświadczymy poczucia koherencji, które jest podstawą do budowania efektywnego, pełnego, szczęśliwego życia.
Wówczas wszelkie przeciwności staną się dla nas wyzwaniami.


Literatura:

Sęk Helena, Psychologia Kliniczna, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Binnebesel Józef, Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji A.Antonovsky’ego, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuPozdrawiam

Integralny
PSYCHIKA.net

Komentarze

Publikowanie komentarza

Zapraszam do komentowania. Proszę o kulturalne wyrażanie swoich poglądów. Nie akceptuję wulgaryzmów i chamstwa.

Dziękuję i zapraszam ponownie.

Popularne posty z tego bloga

Jak zapomnieć o EX?

Zdrada w związku boli - i jest to naturalne